Grant na specjalistyczne usługi doradcze niwelujące skutki pandemii COVID-19 
w ramach projektu „SPEKTRUM. Pomorski system usług doradczych

Firma SKORN Seweryn Jereczek otrzymała wsparcie z funduszy Unii Europejskiej i Samorządu Województwa Pomorskiego na realizację specjalistycznych usług doradczych niwelujących skutki pandemii COVID-19 w ramach projektu grantowego „Spektrum. Pomorski System Usług Doradczych”.

W ramach grantu SPEKTRUM, którego realizację nadzoruje Agencja Rozwoju Pomorza S.A. z Gdańska, uzyskaliśmy wsparcie finansowe na usługi doradcze w zakresie:

  • Przygotowania strategii rozwoju firmy;
  • Opracowania szczegółowego planu rozwoju rekomendowanych działalności;
  • Opracowania regulaminów i procedur bezpieczeństwa;
  • Doradztwa w zakresie marketingu elektronicznego;
  • Doradztwa marketingowego w zakresie budowy marki firmy.

Wartość projektu wyniosła 59 865,60 zł, a dofinansowanie UE 29 932,80 zł.

Dzięki realizacji projektu przygotowujemy naszą firmę na wyzwania i zmiany rynkowe, jakie niesie przyszłość po pandemii COVID-19.