W 2013 roku otrzymaliśmy dofinansowanie za pośrednictwem lokalnej grupy rybackiej „Morenka”.